Đăng nhập vào hệ thống

Giáo dục điện tử THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông báo

Từ 17h00 ngày 10/07/2020 tất cả các trường dừng nhập dữ liệu trên hệ thống (giaoducdientu và esam), chỉ sử dụng hệ thống để tra cứu.

Những trường chưa hoàn thành sổ điểm, học bạ sẽ nhập dữ liệu và in trên phần mềm mới HanoiEdu (tại đây) từ 8h00 ngày 13/07/2020.